Πολιτική κίνηση Κηφισιάς-Εκάλης-Νέας Ερυθραίας

Wednesday, 9 March 2011

Οικολόγοι Πράσινοι Βόρειας Αττικής:Ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη δεν πρέπει να εκφυλιστείμέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

4.1.2011


μέλος του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Η θέσπιση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη είναι ένα από τα κατά γενική ομολογία θετικά στοιχεία του Καλλικράτη που είχε ως στόχο την βελτίωση της διαφάνειας και την επιβολή της λογοδοσίας των τοπικών αρχών προς τους πολίτες, ένας οιονεί δημοτικός συνήγορος του πολίτη για τη αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και της διαφθοράς που διακρίνει την τοπική αυτοδιοίκηση. Η αποτυχία όμως εκλογής Συμπαραστάτη, με την διαδικασία των 2/3 του Δημοτικού Συμβουλίου που προβλέπει ο Καλλικράτης, στην τεράστια πλειοψηφία των Δήμων της χώρας, προκαλεί ερωτηματικά για το ενδιαφέρον των τοπικών αρχών να αναζητήσουν και να εκλέξουν το κατάλληλο πρόσωπο για την στελέχωση ενός θεσμού που θα τους ελέγχει και δεν θα τον ελέγχουν.
Πιστεύουμε ότι αν η κυβέρνηση επιθυμεί, όπως ισχυρίζεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, θεσμούς ικανούς να υπηρετήσουν τον πολίτη, θα πρέπει να επιδιώξει και την σωστή εφαρμογή τους.
Οφείλει επομένως, να παρέμβει με ερμηνευτικές εγκυκλίους ή και με τροποποιήσεις των άρθρων 77 & 179 (ισχύουν τα ίδια και για τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη) του Ν. 3852/10, ώστε να γίνει σαφές το αυτονόητο, ότι δηλαδή τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια είναι ενδεικτικά και οι διαδικασίες επιλογής του Συμπαραστάτη συνεχίζονται μέχρι να καρποφορήσουν.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε τους θεσμούς του Συμπαραστάτη του Δημότη και του Πολίτη αντίστοιχα και θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες πανελλήνια και τοπικά για την εκλογή τους σε κάθε Δήμο και κάθε περιφέρεια.

Εκ μέρους των Πολιτικών Κινήσεων Βόρειας Αττικής
Κηφισιάς-Ερυθραίας-Εκάλης, Διονύσου, Αμαρουσίου-Πεύκης

Σταμάτης Μπουντούρης
Σταύρος Αγογλωσσάκης
Βασίλης Λινάκης
Θέμης Κρεκούκιας

1 comment:

  1. Η συγκεκριμένη θέση είναι πολή σημαντική, άλλωστε και ο κύριος Καμίνης ήταν Συνήγορος του Πολίτη πριν εκλεγεί Δήμαρχος Αθηναίων.

    ReplyDelete